Salvador Doménech optarà de nou a la presidència de la Federació de les Falles de Burrriana

El saló de sessions de l’Ajuntament de Borriana acollirà el proper dijous 16 de maig l’assemblea general extraordinària en la que es renovarà la Junta Directiva de la Federació de les Falles de Burriana. Després del canvi en l’articulat que va tenir lloc en l’assemblea del passat any, l’elecció de la Junta Directiva és per mig de la presentació de candidatures. Finalitzat el termini establert, s’ha presentat una única candidatura encapçalada per l’actual president de la Federació, Salvador Doménech Montoliu, qui d’esta manera opta a un tercer mandat en el col·lectiu. La novetat de la present renovació de càrrecs ve donada pel fet de ser la primera vegada que es realitza d’esta manera, ja que fins ara al no haver-hi candidatures la junta s’escollia entre els 57 membres que formen l’assemblea, i també per l’ampliació en el nombre de directius que passa de 10 a 14 tal i com contempla l’estatut de la Federació, encara que cal fer constar què aquelles falles que no compten amb representant en la llista presentada per Doménech també estaran representades en la junta amb un vocal cadascuna, de manera que tots els col·lectius fallers de Borriana tindran assegurada la seua veu i vot.

Les tretze persones que acompanyen a Salvador Doménech en la seua candidatura pertanyen a 12 comissions falleres. El candidat a la vicepresidència és Jorge Tejedo de la Falla Club 53, en la Secretaria General, Amadeo Antonino de la Falla La Vila, vicesecretari Jose Adrián Coronado de la Falla La Mota, tresorera Angeles Segura de la Falla Societat Sant Josep i comptador Pedro Almendros de la Falla Societat de Caçadors. Pel que respecta a la direcció de les diferents àrees, els candidats són: Josep Nos de la Falla La Mercé en l’àrea econòmica i jurídica, Salvador Crespo de la Falla Quarts de Calatrava en l’àrea d’organització, gestió de la festa i protocol, Berta Hernández de la Falla Barri d’Onda en l’àrea cultural i social, Vicent Blasco de la Falla La Mercè en l’àrea de comunicació i premsa, Aida Bort de la Falla Barri València en l’àrea d’indumentària, Karina Porter de la Falla La Bosca en l’àrea d’infraestructures i artística, Juanjo Bellés de la Falla Chicharro en l’àrea de representació adulta i Marta Aleixandre de la Falla Centre Espanya en l’àrea de representació infantil. A estes persones se sumaran un equip de prop de 30 persones per reforçar cadascuna de les diferents àrees de treball. L’objectiu d’este conjunt tant ampli de fallers i falleres és el de facilitar la feina en la gestió total de la festa i així poder assumir el màxim grau de responsabilitat en tots els assumptes pertanyents a les falles en Borriana. Després de deu anys de singladura i amb la força i experiència del gran equip humà que emanarà de la pròxima assemblea, la Federació de les Falles de Burriana es troba plenament preparada i capacitada per agafar el relleu en la nova Junta Local Fallera conjuntament amb el pròxim regidor/a de festes.

FACEBOOK