Qui Som

La Federació de les Falles de Burriana és una entitat que agrupa a les dènou comissions falleres de la nostra localitat. Administrativament, des de 1944 totes les falles de Burriana pertanyen a un nucli comú que és la Junta Local Fallera. Aquest organisme posa en comunicació a les comissions amb l’Ajuntament mitjançant la Regidoria corresponent i compleix eixa missió. Però, al marge d’eixa comunicació institucional, des de fa uns anys i donada la complexitat creixent que ha anat adquirint la festa en moltes de les seues vessants, es feia necessària una millor organització de la comunicació interna entre les pròpies comissions falleres per tal de vertebrar-les i donar resposta a les seues necessitats, d’articular el seu funcionament i la seua veu comú. Durant els anys noranta es va crear la figura del Representant Legal de cada comissió per tal d’aconseguir que almenys una persona de cada comissió treballara en aspectes que necessitaven d’una atenció continuada durant diferents exercicis fallers, un treball a llarg termini. Poc a poc, aquestes persones van establir un contacte més profund i fruït d’eixe treball comú va sorgir la necessitat de donar-li a la iniciativa un suport legal i administratiu. Amb eixe esperit, el dia 18 de maig de 2009 les disset comissions existents en aquell moment a Borriana certificaven la creació de la Federació de Falles i es creava una Junta Provisional, presidida per José Esteban Bernat. Aquesta Junta hauria d’organitzar un Congrés Faller del qual naixerien els actuals Estatuts de la Federació. El desembre del mateix any de 2009 s’aprovaven els Estatuts a eixe Congrés, al qual assistiren tres representants lliurement designats per cada comissió, i s’elegia la primera Junta Directiva presidida per Javier Diago Vilar al temps que s’establien els òrgans de govern i gestió que havia de tindre la nova entitat. Des d’aquell moment, diferents grups de treball de la Fedració s’han posat en marxa per intentar resoldre necessitats de tot tipus que existien ja abans o que s’han creant als darrers anys: la millora de la comunicació entre les falles, l’organització d’actes que intenten apropar-les a la societat de Burriana i mostrar la seua intensa activitat i importància, l’estudi i millora dels textos legals i administratius que les governen, les relacions amb les institucions públiques o la negociació comuna als aspectes econòmics són mostres del camí recorregut en tan sols dos anys escassos d’existència, però són sols l’inici del camí.

Amb el desig de contribuir a la millora de l’entramat faller de Burriana en tots els seus aspectes (social, econòmic, administratiu, festiu) els grups de treball que es vagen creant mitjançant els òrgans de govern de la Federació treballaran sempre per intentar enriquir i engrandir la festa, per sumar i unificar esforços i fer-los, així, més productius.

FACEBOOK