Membres de la Junta Directiva

Junta Directiva de la FFB derivada de l’Assemblea del 17 de Maig de 2017


President Salvador Domènech Montoliu
Vicepresident i Director de l’Àrea Econòmica i Relacions Comercials Jorge Tejedo Orts
Secretari General Amadeo Antonino Fuentes
Vicesecretaria Berta Hernández Pérez
Comptador Pedro Almendros Pintor
Tresorera Karina Porter Ferrer
Director de l’Àrea d’Organització i Gestió de la Festa Salvador Crespo Franch
Director de l’Àrea de Cultura, Protocol i Promoció de la Festa Rubèn Gómez Nieto
Director de l’Àrea Jurídica i Administrativa Josep Nos Garcia
Director de l’Àrea de Comunicació i Relacions Externes Vicent Blasco Miró
Vocal Rosa Maria Martínez i Sánchez
Vocal Joaquín Tornador Melchor
Vocal Paula Morte Vallez
Vocal Maria Cubedo Bort
Vocal Jose Adrián Coronado Ayala
Vocal Benjamin Monfort Felis
Vocal Lidia Branchadell Delgado
Vocal Vicente Tejedo Tormo
Vocal Jesús Peris Llopis
Vocal Emilio Beltrán Peris

Be Sociable, Share!

FACEBOOK

INSTAGRAM