L’Assemblea General

L’Assemblea General és el màxim òrgan representatiu de la Federació. Cada falla nomena per a cada període de dos anys tres Delegats que hi assisteixen amb dret de veu i vot. Per tant, actualmet aquest òrgan compta amb un total de 57 Delegats. L’Assemblea, entre altres funcions, eligeix a la Junta Directiva de la Federació i al seu President, aprova les seues línies de treball i refrenda les seues decissions més importants. Tanmateix, aquest òrgan és l’encarregat de l’elaboració, aprovació o modificació de tots els textos reglamentaris que afecten a les comissions falleres federades.

Aquest òrgan es reuneix com a mínim en tres sessions ordinàries per exercici faller, i en sessions extraordinàries quan hi ha alguna raó que ho fa necessari segons el temps i les formes que marquen els Estatuts de la Federació.

FACEBOOK